Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Kurul Başkanlığının 08.09.2021 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 08.09.2021 tarih ve E-20008792-101.01.05[62]-24429 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Citibank A.Ş. tarafından, Türkiye'de yerleşik firma ve finansal kuruluşların yurt dışından fonlanma ihtiyacına yönelik olarak kredi süreçleri çerçevesinde Citi Grubuna (şubeler ve bağlı iştirakler dâhil); ilgili personelin bir araya getirilmesi, koordinasyonun sağlanması, operasyonel desteklerin sunulması, firma ve finansal kuruluşların tanıtılması, işlemle ilgili görüş ve bilgi amaçlı, referans niteliğinde fiyat verilmesi konularında destek/danışmanlık hizmeti sunulmasına izin verilmesine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve Geçici 3 üncü maddesi uyarınca