Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 11.06.2020 tarihli toplantısında ekte yer alan 'Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi’ ve ‘Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı’nın onaylanmasına ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.