Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 2)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Usul ve Esasların amacı; doğal gazın güvenilir, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli olarak tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin uygulayacağı sistem kullanım bedellerinin tespitinde esas alınacak fiyat tavanı metodolojisine ilişkin kuralları belirlemektir.