Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2020 tarihli toplantısında; 25/07/2019 tarihli ve 8750 sayılı Kurul Kararı ile gelir/tarife düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı dördüncü uygulama dönemi süresi 1/1/2021 (Dahil)-31/12/2025(dahil) olarak belirlenen Elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin söz konusu uygulama döneminde geçerli olacak;