Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2020 tarihli toplantısında; 22 04 2020 tarihli ve 9319 sayılı Kurul Kararı ile gelir/tarife düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı altıncı uygulama dönemi süresi 1/1/2021(Dahil)-31/12/2023 (dahil) olarak belirlenen elektrik piyasasında iletim sistem işleticisi olarak faaliyet gösteren Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) için, söz konusu uygulama döneminde geçerli olacak;