Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Tarifeler Dairesi Başkanlığının 21/12/2016 tarihli ve 32841861-110.05.02.99-49200 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde;

MADDE 1

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2017 yılı sistem işletim gelir tavanının aşağıdaki şekilde onaylanmasına,

2017
TÜFE=286,33 TL
2017 yılı Sistem İşletim Gelir Gereksinimi 429.071.938
2015 yılı Dağıtım Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni -2.728.165
2015 yılı ŞKOİİG Düzeltme Bileşeni -7.745.074
2015 yılı İletim Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni 13.904.588
2015 yılı Sayaç Okuma Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni 2.402.465
2017 yılı Yatırım Farkı Düzeltme Bileşeni -82.412.834
2017 yılı ARGE Düzeltme Bileşeni -5.768.402
2017 yılı Sistem İşletim Gelir Tavanı 346.724.515