Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Tarifeler Dairesi Başkanlığının 21/12/2016 tarihli ve 32841861-110.05.02.99-49203 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde;

MADDE 1

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi’nin 2017 yılı sistem işletim gelir tavanının aşağıdaki şekilde onaylanmasına,

2017
TÜFE=286,33 TL
2017 yılı Sistem İşletim Gelir Gereksinimi 206.487.450
2015 yılı Dağıtım Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni -10.282.164
2015 yılı ŞKOİİG Düzeltme Bileşeni -8.624.208
2015 yılı İletim Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni 937.963
2015 yılı Sayaç Okuma Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni 1.940.387
2017 yılı Yatırım Farkı Düzeltme Bileşeni 18.823.196
2017 yılı ARGE Düzeltme Bileşeni -2.794.220
2017 yılı Sistem İşletim Gelir Tavanı 206.488.403