Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Gündem Konusu : İdari Yaptırım (CLI ve Adres Bilgisi Beyan Yükümlülüğüne İlişkin Mevzuat İhlalleri (Sinerji AŞ))

KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7’nci maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 5’inci ve 17’nci maddeleri,5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı ve 60’ıncı maddeleri, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 7’nci ve 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) ve (y) bentleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 37’nci, 40’ıncı, 41’inci, 43’üncü, 44’üncü, 46’ncı ve 46/A maddeleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik’in 10’uncu maddesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 12.04.2016 tarihli ve 2016/DK-YED/211 sayılı Kararı ile onaylanan Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 6’ncı ve 7’nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden;