Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Gündem Konusu : İdari Yaptırım (Numara Taşınabilirliği İhlali (Kobikom))

KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 32’nci ve 60’ıncı maddeleri, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası ve 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinin altıncı alt bendi ve ilgili diğer mevzuata istinaden;