Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Henüz yürürlüğe girmemiş bir sürüm görüntülüyorsunuz. Sürümleri sağ tarafta yer alan zaman çizelgesinden inceleyebilirsiniz.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu: FFMS T1’in yayımlanması

Ekli “Faizsiz Finans Muhasebe Standardı T1: Katılım Esaslı Faaliyet Gösteren Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama Standardı'nın yayımlanmasına, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.