Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Destelenmesine İlişkin Karar

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Kültür ve Turizm Bakanlığının 29/10/2017 tarihli ve E.224664 sayılı, 08/01/2018 tarihli ve E.16455 sayılı yazılan dikkate alınarak; 2016/8706 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama ve Deniz Turizmi Tesislerinin İhracatçı Sayılması İçin Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin Kararına dayanılarak hazırlanan ekli "Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar"ın kabulüne, karar verilmiştir.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.