Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Sayı: 37009108-130[412825] - 93185

Konu: Otomatik hayvan kaşağı makinesinin KDV oranı hk.

İlgi: 18.12.2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sınıflandırıldığı gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numarasını tevsik eden Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili biriminden alınmış herhangi bir resmi belgeye yer verilmemekle birlikte, Firmanızca imalatı yapılan "Otomatik Hayvan Kaşağı Makinesi" isimli eşyanın tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.