Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetler Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: 76464994-140[DH.2017.133] - 139059

Konu: Harçlar Kanunu Uygulamaları

İlgi: 10/05/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile eklerinin incelenmesinden, Amerikan bayraklı yatınızı Türk bayraklı olarak tescil ettirmek istediğiniz belirtilerek tescil işlemlerinde harç muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.