Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: 76464994-155[DH.2017.267] - 153417

Konu: Hisse devir sözleşmesinde noter harcı ve damga vergisi muafiyeti hk.

İlgi: 11.10.2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, yabancı uyruklu …'nın … Şirketindeki payını yine yabancı uyruklu …'ya devrine ilişkin olarak Noterliğinizde "Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi" düzenlendiği, Türk vatandaşları için harç ve damga vergisinden muaf olan hisse devir sözleşmelerinin yabancı uyruklu kişiler arasında düzenlenmiş olması halinde de harç ve damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.