Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 90792880-155[2016/4338]-454416

Konu : Resmi daire sayılmayan kurumların yaptığı hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Müdürlüğünüzün 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden çiğ süt satın aldığından bahisle söz konusu alımlara ilişkin olarak Müdürlüğünüz tarafından alınan ihale kararları ve düzenlenen sözleşmeler ile söz konusu alımlarla ilgili yapılan ödemelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.