Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Sümer Holding A.Ş. İle birleştirilerek tüzel kişiliği sonra erdirilen TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Samsun ili, Bafra ilçesi, Elifli Mahallesi, 124 ada, 29 parseldeki 42.780,18 m2, 32 parseldeki 16.391,21 m2, 33 parseldeki 15.531,32 m2, 35 parseldeki 10.826,91 m2, 36 parseldeki 15.922,38 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde özelleştirilmesini teminen 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulamak suretiyle, İhale İlam ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale sonucunda;

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.