Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1. Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08,08,2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaoğlan Mahallesi, 113428 ada, 4 parsel numaralı 5.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.