Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazların “Satış” yöntemi ve “Açık Artırma” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen gerçekleştirilen ihaleler sonucu İhale Komisyonlarınca;

“1- Kütahya ili, Merkez ilçesi, Parmakören Mahallesi, 4045 ada, 1 parseldeki 7,281,44 m2 yüzölçümlü taşınmazın en yüksek teklifi veren D8 Yapı İnşaat Gayrimenkul Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 261.000.- TL bedel ile satılmasına, D8 Yapı İnşaat Gayrimenkul Ticaret ve Sanayi Ltd, Şti.nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, en yüksek ikinci teklifi veren Ali GÜLTEKİN’e 260.000.- TL bedel ile satılmasına, Ali GÜLTEKİN'in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.