Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Parmakören Mahallesi, 4120 ada, 1 parseldeki 23.825,01 m2 yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz) “Satış” yöntemi ve “Açık Artırma” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucu İhale Komisyonunca;

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.