Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1. .Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazların “Satış” yöntemi ve “Açık Artırma” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen gerçekleştirilen ihaleler sonucu İhale Komisyonlarınca;

• “Kütahya ili, Merkez ilçesi, Parmakören Mahallesi, 4099 ada, 2 parseldeki 1.258,12 m2 yüzölçümlü taşınmazın en yüksek teklifi veren Fikret DURSUN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde 128.000.- TL bedel ile satılmasına, Fikret DURSUN’un satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, en yüksek ikinci teklifi veren Sacit GÜMÜŞ’e 127.000 - TL bedel ile satılmasına, Sacit GÜMÜŞ’ün satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, en yüksek üçüncü teklifi veren Bahattin GÜMÜŞ’e 120.000.- TL bedel ile satılmasına, Bahattin GÜMÜŞ'ün satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.