Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Bolu ili, Mudurnu ilçesi, Kaygana Mahallesi, 91 ada, 104 ve 107 parsel numaralı toplam 8.642,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapının 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun bükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen ihale ilam ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, ihale komisyonunca verilen;