Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) adına kayıtlı; Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Çöpköy Mahallesi, 1189 parsel numaralı 2.250 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen ihale ilam ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, ihale komisyonunca verilen;