Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) adına kayıtlı; Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı Mahallesi, 241 ada, 4 parsel numaralı 1.922,06 m2 yüzölçümlü taşınmazın Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, ihale komisyonunca verilen;