Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada 9 parsel numaralı, 1.047,00 m2 yüzölçümlü, 111288 ada 10 parsel numaralı, 1.075.00 m2 yüzölçümlü, 111288 ada 11 parsel numaralı, 1.061,00 m2 yüzölçümlü, 111288 ada 12 parsel numaralı, 1.459,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde bir bütün halinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, İhale İlam ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, İhale Komisyonunca verilen;