Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş. (münfesih Tütün Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü) adına kayıtlı Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Hacıyahya Mahallesi, 366 ada 1 parsel numaralı

438.00 m2 yüzölçümlü, 2 parsel numaralı 5.237,00 m2 yüzölçümlü ve 4 parsel numaralı 454,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, İhale Komisyonunca verilen;