Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Tokat ili, Pazar ilçesi, Merkez Mahallesi. 365 ada 33 parsel numaralı, 1.606,54 m2 yüzölçümlü ve 365 ada 34 parsel numaralı, 2.653,95 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile üzerindeki yapıların bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle Özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, İhale Komisyonunca verilen;