2018/75 Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/06/2018 Tarihli ve 2018/75 Sayılı Kararı
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : İmar Planı Değişikliği

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 16.04.2018 tarihli ve 63 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan;

1. Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin ili, Silifke ilçesi, Burunucu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 147.824,61 m2 yüzölçümlü 1210 parsele “Gelişme Konut Alanı (Emsal; 0,75 ; Yençok: 3 Kat), Anaokulu Alanı (Emsal: 0,50 ; Yençok: 2 Kat), İlkokul Alanı (Emsal; 0,50 ; Yençok: 3 Kat), Cami (Emsal: 0,50 ; Yençok: Serbest), Trafo, Park Alanı ve Yol” kararı getirilmesine ilişkin İdarece hazırlanan ve Kurulumuzun 22.01.2018 tarihli ve 2018/16 sayılı Kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine,

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.