Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS 2337-8 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standard, anma çapı 5mm ≤ d₁ ≤ 50mm olan, sertleştirilmemiş, ucuna kadar metrik vida dişli ve konik uzunluğu sabit konik pimlerin boyutlarını ve teknik teslimat şartlarını kapsar.

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.