Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 2398 (Ocak 2017) “Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları - Özellikler” standardının uyarlamasının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standard, tip ve kategorisine bağlı olarak, -40°C ila +70°C arasında çalışma sıcaklığına sahip ve en yüksek çalışma basıncı 25 bar olan, basınçlı hava için kullanılan tekstil takviyeli kauçuk hortumların üç tipi, üç sınıfı ve iki kategorisi için gereklilikleri kapsar.