Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Konsolide metin - yürürlükte değil (Sürüm: 2)

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönergenin amacı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında, imzaya yetkili makamları belirlemek; verilen yetkileri belirli ilke ve usullere bağlamak; alt kademelere yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek; üst makamlara düşünme, politika belirleme ve önemli konularda daha sağlıklı karar almak için zaman kazandırmak; iş akışını hızlandırarak bürokratik işlemleri en aza indirmek; bu suretle hizmette verimlilik ve etkinliği artırmaktır.