Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Konsolide metin - yürürlükte değil (Sürüm: 2)

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce yürütülen enerji iletim tesislerinin (havai hatlar, yer altı/deniz altı güç kabloları) Çevresel Etki Değerlendirmesine yönelik etüt ve Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmalarında uygulanacak usul ve esasların ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.