Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 6)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

Bu Yönetmelik enstitülerin eğitim, öğretim, işletme ve teşkilâtlanmalarında beraberliği sağlayarak uygulamalar arasındaki birliği temin amacı güder.

Kapsam

MADDE 2

Bu Yönetmelik rektörlüklere ve dekanlara bağlı bütün araştırma ve eğitim öğretim enstitülerinin işleyiş ve teşkilâtlanmasını belirler.