Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim, kayıt, sınav ve mezuniyetlerde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.