Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bağlı Müdürlüklerde, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin; işe alımları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, sözleşmenin feshi ile istihdamlarına dair diğer usul ve esaslarını belirlemektir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.