Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.