Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışında kalan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının kredili sistemde eğitim verilen bölümlerinde önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.