Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 3)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Savunma Üniversitesinde görev alacak olan öğretim elemanlarının, bu görevlere seçilme, atanma ve yükseltilmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarının seçilme, atanma ve yükseltilmeleri işlemlerini kapsar.