Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 4)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Bu Yönetmeliğin başlığı "Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Yetki Devri Yönetmeliği" iken 3.4.2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle "Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç