Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmelik; ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Akışkan Gücü (Hidrolik-Pnömatik) alanındaki tasarım, projelendirme, imalat, montaj, bakım onarım faaliyetlerini standartlara uygun olarak gerçekleştirecek ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden ve akışkan gücü alanında çalışacak Makina Mühendisleri Odası üyesi Ek-1’de belirtilen meslek disiplinleri TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından Akışkan Gücü-Hidrolik ve Akışkan Gücü-Pnömatik mühendis yetki belgeleri verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenler.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.