Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: .../...

Mahkememizde açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında verilen ara kararı gereğince;

Sanığa isnat edilen … eylem yönünden, muayenesi yapılarak;

Sanığın suç tarihinde akıl hastalığı bulunup bulunmadığı; akıl hastalığı varsa;

A-TCK’nun 32/1 maddesi gereğince akıl hastalığı nedeni ile işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı veya bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığı,