Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


MADDE 1-TANIMI

İşbu sözleşme, ticaret sicil müdürlüğüne kayıtlı ………………. adresinde aktif faaliyet gösteren ………………. şirketi İle ticaret sicil müdürlüğüne kayıtlı ……………. adresinde faaliyet gösteren …………. şirketi arasında kurulan bir adi ortaklık sözleşmesidir.

Sözleşmede Restoran İŞLETME, taraflar ise ismen zikredilmedikleri yerde ORTAK olarak anılacaktır.