Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Madde 1- Taraflar

Bir tarafta, ..... adresinde ikamet eden ..... Tıbbi Görüntüleme Merkezi (bundan böyle xxxxx olarak anılacaktır) ve diğer tarafta ..... adresinde ikamet eden ..... (bundan böyle Hastane olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu sözleşme imzalanmıştır.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu