Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


İşbu sözleşme ….…/……../.... tarihinde, bir tarafta, ...................... adresinde mukim .......................... PAZARLAMA TİC. A.Ş (bundan sonra “...” olarak anılacaktır ile

Adı: ....................................................

Soyadı: .......................................

Şirket Adı (Varsa): ............................