Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Madde 1- Taraflar

Bir taraftan ….. adresinde ikamet eden ….. (kısaca ….. olarak yazılacaktır.) ile ….. adresinde ikamet eden ….. (kısaca “Acente” yazılacaktır.), aşağıdaki belirtilen şartlar dahilinde işbu bilet satış acenteliği sözleşmesini tanzim ve imza etmişlerdir.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu