Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Madde 1- Taraflar

Bir tarafta ..... (sözleşmede acente-naşir olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ..... (sözleşmede otel olarak anılacaktır) arasında aşağıda açıklanan şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme ön yüzde unvanı ve ayrıntılı özellikleri belirtilen otelin sunduğu hizmetlerin turizm alanında ulusal ve uluslararası firmalar ve tur operatörleri aracılığıyla pazarlanması ve satışı ile acentece dünya çapında ..... adresinde internette yayınlanan ..... sitesinde fotoğrafları, fiyatları ve ayrıntılı bilgilerinin yayınlanmasına ilişkin karma bir sözleşmedir.