Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Madde 1- Taraflar

.......... (aşağıda kısaca “abone” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan .......... (aşağıda kısaca “…” olarak anılacaktır) arasında işbu sözleşme aşağıdaki hususlarda mutabık kalınarak ../../.... tarihinde imzalanmıştır.

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, …'nın yaptığı görüntülü haber servisinin (aşağıda kısaca “Servis” olarak anılacaktır) abone tarafından kiralanması ve bu servis aracılığıyla elde edilen haberlerin abone'nin sahibi olduğu .......... televizyon kanalında (aşağıda kısaca “abone” olarak anılacaktır) yayınlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı olarak işbu sözleşme ile üstlendikleri diğer hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesidir.