Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Madde 1- Taraflar

Bu sözleşme .......... adresinde bulunan .......... (şirket ismi) (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır) ile .......... adresinde bulunan .......... Servis Turistik A.Ş. (bundan böyle ACENTA olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Madde 2- Konu

Sözleşmenin konusu Firma'nın tüm dış ve iç hat biletlerinin Acenta tarafından temin edilmesinin, verilen hizmetler karşılığında voucher ve fatura tanziminin, Firma tarafından ilgili faturaların ödenmesinin ve ödeme koşulları ile iskontoların işleyiş şekillerinin belirlenmesidir.