Eşya Hukuku - Zilyetlik Kavramı - Zilyetliğin Türleri - Zilyetliğin Kazanılması
Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Zilyet Yardımcılığı • Tek Başına -Birlikte Zilyetlik • Zilyetliğin Aslen - Devren Kazanılması • Müşterek - İştirak Halinde Zilyetlik • Zilyetliğin Tanımı • Dolaylı - Dolaysız Zilyetlik • Aslî - Fer’î Zilyetlik

Bu pratik çalışma Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları kitabından alınmıştır. Kitabın detaylarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Kitapta yer alan pratik çalışmalardan sadece iki tanesi Lexpera’da yayımlanmaktadır.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.