Borçlar Hukuku - Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması
Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Muvazaa • Şekle Aykırılık • Yazılı Borç Tanıması • İnançlı İşlem

OLAY

(İ), inşaat sektörüne kısa zaman önce atılmış olmasına rağmen yaptığı kötü anlaşmalar sonucunda çokça zarar etmiş bir iş insanıdır. (İ)’nin çimento satın aldığı ve 200.000 TL borçlandığı (B), (İ)’den vadesi gelmiş olan alacağının ödenmesini istemiş, (İ) ise kendisinden vadenin ötelenmesini talep etmiştir. İcra kurumlarına başvurmaksızın alacağına kavuşmak isteyen (B), (İ)’ye bir ay daha süre verebileceğini söylemiş fakat bunun karşılığında kendisinden teminat talep etmiştir. (İ), askerlik arkadaşı ve turizm sektöründe çalışan (T)’den kendisine 205.000 TL’lik bir senet yazmasını rica etmiş, (T) de (İ)’yi kırmamıştır. (İ), bu senedi (B)’ye vererek borcunun bir ay ötelenmesini sağladıysa da, yeni vadede de borcunu ödeyemediği için (B) bu senede dayanarak alacak davası açmıştır.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.