Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Taraflar • Dava Arkadaşlığı • Davaya Müdahale

OLAY

A, B ve C şehir hayatından sıkılan kimselerin dinlenip güzel zaman geçireceği bir hobi bahçesi projesini hayata geçirmek istemektedirler. Bu düşünceyle, (ABC) adında bir adî şirket kurmuşlar ve 100 dekarlık bir alan satın almışlardır. Bu vesileyle (B)’nin yakın dostu (D)’den bir yıl sonra ödemek üzere 500.000 TL borç almışlardır. Aradan iki yıl geçmiş; ancak (A), (B) ve (C)’nin işleri bekledikleri gitmemiş, hazırladıkları hobi bahçeleri ellerinde kalmıştır. Bunun üzerine, (D) zamanında ödenmeyen alacak için ortaklardan (A) ve (C)’ye karşı bir dava açmış, iyi niyetli olduğunu düşündüğü dostu (B)’yi davalı olarak göstermemiştir. Dava, tahkikat aşamasında iken bu yorucu süreci kaldıramayan (A), intihar ederek hayatına son vermiştir. Bu gidişat üzerine alacağından endişe eden (D), HMK m.124 uyarınca iradî taraf değişikliği ile (B)’yi de davalı olarak göstermek istemiş, bu talep mahkemece reddedilmiştir.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.